กติกาและเอกสารประกอบการแข่งขัน

ประเภทที่ 1 : การแข่งขันการควบคุมระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 4.0

 

ตารางเวลาแข่งขัน : คลิก

เอกสารอบรมการแข่งขันประเภทที่1: คลิก

ขนาดชิ้นงานการแข่งขันประเภทที่1: คลิก

เอกสารประกอบ รอบคัดเลือก_Automation System control in industry 4.0(KUKA): คลิก

เอกสารประกอบ รอบชิงชนะเลิศ_Automation System control in industry 4.0(KUKA): คลิก

กติการแข่งขัน: คลิก