ประกาศรายชื่อทีมเข้าอบรมการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์

และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0

 

ไฟล์ประกาศ : คลิก

 

รายชื่อทีมเข้าอบรม

การแข่งขันควบคุมระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 4.0 : คลิก

การแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์แขนกลในงานเชื่อมอุตสาหกรรม 4.0 : คลิก

การแข่งขันออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 4.0 : คลิก