ประกาศรายชื่อทีมเข้าร่วมการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์

และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0

 

ไฟล์ประกาศ : คลิก

 

กติกาและเอกสารประกอบการแข่งขัน

ประเภทที่ 1 : การแข่งขันการควบคุมระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 4.0

 

ตารางเวลาแข่งขัน : คลิก

เอกสารอบรมการแข่งขันประเภทที่1: คลิก

ขนาดชิ้นงานการแข่งขันประเภทที่1: คลิก

เอกสารประกอบ รอบคัดเลือก_Automation System control in industry 4.0(KUKA): คลิก

เอกสารประกอบ รอบชิงชนะเลิศ_Automation System control in industry 4.0(KUKA): คลิก

กติการแข่งขัน: คลิก

 

ประกาศรายชื่อทีมเข้าอบรมการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์

และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0

 

ไฟล์ประกาศ : คลิก

 

รายชื่อทีมเข้าอบรม

การแข่งขันควบคุมระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 4.0 : คลิก

การแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์แขนกลในงานเชื่อมอุตสาหกรรม 4.0 : คลิก

การแข่งขันออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 4.0 : คลิก