ประกาศรายชื่อทีมเข้าร่วมการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์

และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0

 

ไฟล์ประกาศ : คลิก